Webinar bovenbouw

Kijk hier terug!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Vacatures

Regelmatig zijn wij op zoek naar talentvolle medewerkers voor onze school. Maar waarom zou je bij Het Houtkamp College willen werken? Afke, docent bij het leergebied Wereld en coach legt uit wat haar motieven zijn.

Durf te gaan voor eigentijds en vernieuwend onderwijs

Het onderwijs op het Houtkamp College is anders dan dat van traditionele scholen voor voortgezet onderwijs. Het is eigentijds en vernieuwend. Onze onderwijspijlers zijn ondernemend leren, samenwerkend leren en persoonlijk leren. Leerlingen krijgen echt de ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. We werken samen met het bedrijfsleven waardoor leerlingen uitgedaagd worden met echte opdrachten: ontwerp bijvoorbeeld een speeltoestel of schets een tuinontwerp. Ook onderling werken we samen door bijvoorbeeld vakken met elkaar te verbinden binnen leergebieden. En leerlingen bepalen voor een deel hun eigen leerroute.

Verbind je aan ons onderwijsconcept

Als je op het Houtkamp College komt werken, moet je goed zijn in je vak. Het Houtkamp College zoekt vakbekwame mensen. Maar allereerst verwachten we dat je je verbindt aan ons onderwijsconcept. Je moet goed kunnen samenwerken, want samenwerken is een belangrijke pijler: voor leerlingen én voor medewerkers. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat je initiatiefrijk bent, want als ondernemer ben je bij ons op school op de juiste plek. En wij, wij bieden jou alle ruimte om je talenten te ontwikkelen. Als docent, als secretaresse of conciërge.

Maak deel uit van een bevlogen team

Als de visie van de school aansluit bij jouw onderwijsideeën en als je je uitgedaagd voelt om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs, schroom dan niet, maar solliciteer bij ons. Je kunt rekenen op een fijn, hecht team met bevlogen collega’s.

Vind vacatures via Plana-vo

Voor vacatures kun je kijken op Plana-vo. Daar vind je vacatures van drie schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de Achterhoek en de Liemers. Sollicitatieprocedures verlopen via Meesterbaan.

 

 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'Umbraco.Web.FormlessPage'. ---> System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: The remote certificate is invalid according to the validation procedure.
  at System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
  at System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)
  at System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Web.UI.WebControls.XmlDataSource.PopulateXmlDocument(XmlDocument document, CacheDependency& dataCacheDependency, CacheDependency& transformCacheDependency)
  at System.Web.UI.WebControls.XmlDataSource.GetXmlDocument()
  at System.Web.UI.WebControls.XmlDataSourceView.ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments arguments)
  at System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback)
  at System.Web.UI.WebControls.ListView.PerformSelect()
  at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\Internet\Root\www\houtkampcollege.nl\www\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Internet\Root\www\houtkampcollege.nl\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20