Welkom bij het Houtkamp College

Een toekomstige school in Doetinchem voor mavo, havo en atheneum. Op deze pagina vertonen we het laatste nieuws in aanloop naar het jaar 2020 waarin de schooldeuren van het Houtkamp College geopend worden.

Blijf op de hoogte

Volg het ontstaan van het Houtkamp College tot in detail via onze nieuwsbrief en op onze social media.

Krimp als kans

Geconfronteerd met de krimp in de regio zag Achterhoek VO zich genoodzaakt om haar onderwijsaanbod in Doetinchem onder de loep te nemen. Achterhoek VO vormt het bestuur van het Houtkamp College, maar ook van de huidige Doetinchemse scholen Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege.

In 2030 zal het totale aantal leerlingen van deze drie scholen met een derde gedaald zijn. Achterhoek VO heeft afgewogen of de drie scholen gehandhaafd konden worden of dat er een geheel nieuwe weg ingeslagen moet worden. Dat laatste bleek de enige verantwoordelijke optie na grondig onderzoek door verschillende werkgroepen van de drie scholen. De transitie van drie naar twee nieuwe scholen biedt Achterhoek VO de kans om 'kwalitatief onderwijs' te herdefiniëren. Zo ontstond het Houtkamp College. Een toekomstbestendige school waarin ondernemend leren centraal staat.

Ondernemend leren

Het onderwijs binnen het Houtkamp College nodigt leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Leerlingen nemen het initiatief om eigen leerroutes uit te stippelen in aanvulling op een gedegen basiscurriculum. De school staat voor geborgenheid die onder andere wordt geboden door persoonlijke coaching van een mentor in samenspraak met de ouders van de leerling. Fouten maken is niet erg, leren met plezier en vertrouwen staat voorop. Houtkamp College. Mijn idee.

Houtkamp College

De naam Houtkamp College is gebaseerd op de Doetinchemse Houtkamphal. Dit iconische pand met het omliggende terrein was in de regio hét symbool van ondernemerschap, interactie, vertier, multifunctionaliteit, bedrijvigheid en handel. Diezelfde spirit is voelbaar in het Houtkamp College en komt tot uiting in de volgende uitgangspunten:

  • Multidisciplinair samenwerken
  • Ondernemend en initiatiefrijk leren
  • Persoonlijk leren
  • Coaching van leerlingen

Toelichting op uitgangspunten

Zoals de uitgangpunten aangeven pakken leerlingen vraagstukken aan vanuit een multidisciplinaire benadering. Zowel binnen als buiten school leren zij met anderen samen te werken. Ook worden leerlingen in een ondernemende cultuur uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen. Zelfbewust geven zij invulling aan gezamenlijke en persoonlijke leerroutes. Leerlingen werken en leren in eigen tempo en worden begeleid door een mentor die vooral als coach optreedt. Deze daagt de leerlingen uit om zélf verantwoordelijkheid voor hun toekomst te nemen. Het initiatief tijdens gesprekken tussen mentor en leerling ligt nadrukkelijk bij de leerling.

Het logo

De contour van het logo is afgeleid van het kenmerkende vooraanzicht van de Houtkamphal. Het staat voor geborgenheid, daadkracht en ontwikkeling van persoonlijke identiteit. Dat laatste wordt weergegeven door de gestileerde vingerafdruk, waarmee tevens de nadruk wordt gelegd op de persoonlijke leerroute die leerlingen uitstippelen bij het Houtkamp College.

Een leerling heeft bij het verlaten van het Houtkamp College niet alleen een diploma, maar is ook:

  • Ondernemend
  • Een netwerker
  • Een teamspeler