Mis niets

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Afwezigheid melden

  • Indien een leerling door ziekte niet op school kan komen, dient de ouder/verzorger dit voor het eerste lesuur door te geven via het telefoonnummer 0314-727199. Geef hierbij de voor- en achternaam en de klas van de leerling door. 
  • Indien een leerling gedurende een lesdag ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich bij de leerlingenbalie. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) voordat de leerling naar huis mag.
  • Is de leerling weer beter? Fijn! Dan meld de leerling zich bij de leerlingenbalie voor het eerste lesuur van de leerlingen. 
  • Als een leerling naar de dokter, tandarts of specialist gaat onder schooltijd, ontvangen wij graag vooraf een e-mail via absentiemelding@houtkampcollege.nl met daarin de voor- en achternaam en klas van de leerling, de datum, het lesuur of de lesuren dat de leerling afwezig is en de reden van afwezigheid. Na het versturen van de e-mail ontvangt u een automatische bevestiging.
  • Alle meldingen worden verwerkt in Magister en kunt u als ouder inzien. Wij adviseren u om met enige regelmatig in Magister te kijken.
  • Bekijk hier het verzuimprotocol