Open Dag 2024

Bekijk hier de aftermovie!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Afwezigheid melden

  • Indien een leerling door ziekte niet op school kan komen, dient de ouder/verzorger dit voor het eerste lesuur door te geven via het telefoonnummer 0314-727199. Geef hierbij de voor- en achternaam en de klas van de leerling door. 
  • Indien een leerling gedurende een lesdag ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich bij de leerlingenbalie. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) voordat de leerling naar huis mag.
  • Is de leerling weer beter? Fijn! Dan meld de leerling zich bij de leerlingenbalie voor het eerste lesuur van de leerlingen. 
  • Als een leerling naar de dokter, tandarts of specialist gaat onder schooltijd, ontvangen wij graag vooraf een e-mail via absentiemelding@houtkampcollege.nl met daarin de voor- en achternaam en klas van de leerling, de datum, het lesuur of de lesuren dat de leerling afwezig is en de reden van afwezigheid. Na het versturen van de e-mail ontvangt u een automatische bevestiging.
  • Alle meldingen worden verwerkt in Magister en kunt u als ouder inzien. Wij adviseren u om met enige regelmatig in Magister te kijken.

Verlof aanvragen

Heb je een beroep van specifieke aard waarbij het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan? Dan kan de schoolleiding beslissen om eenmaal per schooljaar vrij te geven voor een extra vakantie. Bij de aanvraag moet je een werkgeversverklaring bijvoegen waaruit dit blijkt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen, zoals een bruiloft van familie of een jubileum. 

Het formulier graag volledig ingevuld (laten) inleveren bij de leerlingenbalie.