Nieuwsbrief ontvangen?
Meld je hier aan

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
img_header_onze_organisatie.jpg

Ons bestuur

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Houtkamp College ligt bij het college van bestuur: de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem

Ons bestuur

Achterhoek VO

Het Houtkamp College maakt als school deel uit van de stichting Achterhoek VO. Dit is een stichting voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Bij Achterhoek VO gaan ruim 14.000 leerlingen naar school. Iedere leerling kan er een passende middelbare schoolopleiding volgen.

De scholen in de Achterhoek onderscheiden zich van elkaar. Iedere school heeft een eigen sfeer, profiel en levensbeschouwing. Maar voor iedere school gelden de vijf kernwaarden van Achterhoek VO. Deze vijf kernwaarden zijn:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Ik ben, omdat wij zijn
  • Duurzaamheid
  • Rekenschap
  • Verandervermogen

Meer lezen over deze kernwaarden of over de missie van Achterhoek VO? Kijk op de website Achterhoekvo.nl.

Contact

Telefoon: (0314) 39 41 81
E-mail: info@achterhoekvo.nl
Internet: www.achterhoekvo.nl