Open Dag

25, 26, 27, 28 januari (Walk-in én online)

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Op weg naar het examen

Net als iedere middelbare school werken we op onze school ook toe naar het uiteindelijke eindexamen. De eindexamencijfers worden over het algemeen gevormd door het gemiddelde te nemen uit het cijfer voor het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE-cijfer wordt gevormd door het afnemen van toetsen en opdrachten op school. Het CE-cijfer wordt bepaald door het afleggen van het Centraal Examen.

Alle toetsing die we op school afnemen voor het SE-cijfer moeten we als school vastleggen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat precies beschreven op welke manier het SE-cijfer voor een bepaald vak tot stand komt. Onze leerlingen van de mavo zullen als eerste te maken gaan krijgen met het eindexamen. Het overgrote gedeelte van de PTA-toetsen op het Houtkamp College zullen voor hen op het programma staan in leerjaar 4. Voor 2 vakken beginnen de leerlingen echter dit schooljaar al aan het werken aan het eindexamencijfer. Dit zijn de vakken maatschappijleer en CKV. Het eindcijfer voor maatschappijleer wordt zelfs al tijdens dit schooljaar bepaald. Maatschappijleer staat namelijk in leerjaar 4 niet meer op het lesrooster. Het vak CKV staat zowel aan het eind van dit schooljaar als aan het begin van volgend schooljaar op het lesrooster.

Voor deze twee vakken bestaat het eindexamencijfer alleen uit een SE-cijfer. Er is dus geen Centraal Examen in deze vakken. Hoe het SE-cijfer tot stand komt is terug te vinden in het PTA van beide vakken.