Open Dag 2024

Bekijk hier de aftermovie!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Op weg naar het examen


Net als iedere middelbare school werken we op onze school ook toe naar het uiteindelijke eindexamen. De eindexamencijfers worden over het algemeen gevormd door het gemiddelde te nemen uit het cijfer voor het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE-cijfer wordt gevormd door het afnemen van toetsen en opdrachten op school. Het CE-cijfer wordt bepaald door het afleggen van het Centraal Examen.

Alle toetsing die we op school afnemen voor het SE-cijfer moeten we als school vastleggen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat precies beschreven op welke manier het SE-cijfer voor een bepaald vak tot stand komt. Onze leerlingen van de mavo zullen als eerste te maken gaan krijgen met het eindexamen. Het overgrote gedeelte van de PTA-toetsen op het Houtkamp College zullen voor hen op het programma staan in leerjaar 4. Voor 2 vakken beginnen de leerlingen echter dit schooljaar al aan het werken aan het eindexamencijfer. Dit zijn de vakken maatschappijleer en CKV. Het eindcijfer voor maatschappijleer wordt zelfs al tijdens dit schooljaar bepaald. Maatschappijleer staat namelijk in leerjaar 4 niet meer op het lesrooster. Het vak CKV staat zowel aan het eind van dit schooljaar als aan het begin van volgend schooljaar op het lesrooster.

Voor deze twee vakken bestaat het eindexamencijfer alleen uit een SE-cijfer. Er is dus geen Centraal Examen in deze vakken. Hoe het SE-cijfer tot stand komt is terug te vinden in het PTA van beide vakken.
 

Mijneindexamen.nl

Op www.mijneindexamen.nl vind je alle officiële informatie over de eindexamens. Wanneer is welk examen? Welke hulpmiddelen mag je bij je examen gebruiken? Wanneer ben je geslaagd? Je kan er hun eigen examenrooster samenstellen en per vak de bijbehorende informatie checken.

Regels behorend bij het maken van examenwerk (SE/CE)

 • Mobiel, horloge, tassen, jassen, boeken, papieren e.d. mogen niet worden meegenomen in de zaal; deze moeten worden achtergelaten in kluis van de leerling. Een etui voor pennen e.d. is toegestaan. Benodigd materiaal wordt uit het etui gehaald en etui zelf op de grond geplaatst.
 • Noteer je voor- en achternaam op alle papieren die je gaat inleveren. Indien bekend ook je examennummer.
 • Met nadruk: Het examenwerk wordt gemaakt met pen c.q. balpen en het gebruik van correctielak is verboden. Wil je wat corrigeren dan streep je het foute door met je pen en noteert het juiste antwoord er achter 
 • Sla tussen de verschillende opgaven telkens een regel over
 • Heb je iets nodig, dan geef je dat door handopsteken te kennen.
 • Slechts bij hoge uitzondering kan een leerling – en dan alleen nog onder geleide ( dus er moeten dan 2 surveillanten zijn) – tijdens de PTA toets, practicum, ed. het lokaal verlaten. Dus ga vooraf naar het toilet.
 • Wanneer een leerling een vraag heeft maakt de leerling dat kenbaar door duidelijk de hand op te steken.
 • Wanneer je klaar denkt te zijn controleer je zorgvuldig of je alle opgeven gemaakt hebt.
 • Als het werk afgelopen is, blijf je zitten tot het werk is opgehaald. Daarna wordt meegedeeld dat je kunt gaan. Denk erom: soms gaat voor leerlingen van andere nog door; zij willen niet gestoord worden. Dus gaan praten is niet toegestaan.
 • Het examenwerk wordt gemaakt met pen c.q. balpen behalve waar het anders is aangegeven (gesloten vragen, getekende grafieken e.d.) N.B. werk dat ten onrechte met potlood is gemaakt kan ongeldig verklaard worden.
 • Indien voor een vak zowel open als gesloten vragen voorkomen worden de antwoorden op de gesloten vragen (meerkeuzevragen) aangegeven door telkens de hoofdletter        van het juiste antwoord te noteren in de volgorde van alle vragen. Dit geldt voor veel vakken.
 • Denk erom dat je bij de gesloten vragen soms maar drie mogelijke antwoorden hebt om uit te kiezen. Is het laatste antwoord juist, dan streep je in dat geval dus “C” aan en niet “D”.
 • Werk netjes en schrijf leesbaar