Open Dag 2024

Bekijk hier de aftermovie!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Header ons onderwijs

Leergebieden

Op het Houtkamp College werken docenten van verschillende vakken samen in zogenaamde leergebieden. Leergebieden bestaan uit meerdere vakken, die met elkaar verbonden zijn. Doordat wij vakken met elkaar verbinden, ontdek jij wat ze met elkaar te maken hebben. Zo leer je samenhang tussen dingen zien. 

Als je werkt binnen een leergebied kun je een groot deel van de dag in hetzelfde lokaal blijven. Dat zorgt voor rust én gezelligheid. Een extra voordeel van het werken in vier leergebieden is dat je de vaardigheden die hetzelfde zijn bij de vakken, maar één keer hoeft te leren.

Communicatie

In dit leergebied krijg je les in de vakken:

 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • (Nederlands)

Kunst, cultuur en media

In dit leergebied krijg je les in de vakken:

 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Theater

Exact

In dit leergebied krijg je les in de vakken:

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • (Wiskunde)

Wereld

In dit leergebied krijg je les in de vakken:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Wereldbeschouwing

Communicatie

Je docenten Engels, Frans, Duits en soms ook je docent Nederlands werken samen, omdat ze jou graag leren spreken, luisteren, lezen én schrijven in verschillende talen. Talen die je nodig hebt in het buitenland. Of als je later gaat studeren. De manier waarop jij een tekst in het Engels leest, is precies dezelfde manier als bij een Nederlandse tekst. En als jij een mailtje schrijft, dan is de opbouw van je bericht hetzelfde in het Engels of Duits. Geen verschil dus. Daarom is het handig om die vakken tegelijkertijd aan te bieden. 

 

Kunst, cultuur en media

Je docenten beeldende vorming, muziek en theater werken samen, omdat ze graag jouw creatieve talenten willen ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om te kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Wist je dat kunst ontwikkelingen in de wereld zichtbaar maakt? En kunst geeft jou de kans om jouw mening daarover te geven. Door erover te tekenen, te musiceren of een toneelspel te maken.

Bekijk hier de film: Kunst!

Wereld

Je docenten aardrijkskunde, economie, geschiedenis en wereldbeschouwing werken samen om jou te leren over de wereld waarin je leeft. Je leert bijvoorbeeld over het leven in steden. Veel mensen leven in Nederland in steden. Hoe komt dat? Is dat altijd zo geweest? Je docenten binnen het leergebied Wereld beantwoorden deze vragen vanuit hun eigen vak. Vaak hebben hun antwoorden met elkaar te maken. Daarom is samenwerking handig. Zo ontdek jij het verband tussen hun antwoorden.

Exact

Je docenten biologie, natuurkunde, scheikunde en soms ook wiskunde werken samen om jou te leren kijken naar levende wezens in je leefomgeving. Er zijn niet alleen mensen. Denk eens aan dieren, planten en schimmels. Jammer genoeg wordt heel veel moois bedreigd door milieuvervuiling en klimaatverandering. Natuurkundige, scheikundige en biologische ontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Wil je deze problemen oplossen? Dan moet je kennis van deze vakken kunnen combineren.