Open Dag 2024

Bekijk hier de aftermovie!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Praktische informatie

Schoolplan

Schoolgids

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders.  De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor eventuele vragen, opmerkingen of het verslag van de vergadering kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad via mr@houtkampcollege.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Olaf Manetti (voorzitter)
Elja van Herwijnen
Angelique Engelmann
Patrick Vedder
Felicia Koendjbiharie
Luc de Jong (leerling)
Lisette Gerritsen (oudergeleding)
Carlo Heuveling (oudergeleding)
Martijn Bol (oudergeleding)

Lesmateriaal en laptop

Werken op een eigen laptop

Als leerling op het Houtkamp leer je op een eigen laptop. Dit kan op een laptop die je zelf uitkiest, maar ook op een laptop die je aanschaft via het Houtkamp College. Als je wilt weten aan welke eisen jouw laptop moet voldoen of welk aanbod het Houtkamp College jou doet om een laptop met korting aan te schaffen, lees dan hier de folder.

Met de bus of trein naar het Houtkamp College?

Voor leerlingen van het Houtkamp College, biedt Arriva een speciaal tarief aan voor het abonnement Altijd Vrij Gelderland. Met dit abonnement reis je onbeperkt met de bussen en treinen van Arriva in de hele Achterhoek. Klik hier voor meer informatie.

Vakanties 2023-2024

 • Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2024
 • Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Officiële vrije dagen

 • Pasen: 1 april 2024
 • Hemelvaart: 9 mei 2024
 • Pinksteren: 20 mei 2024

Roostervrije dagen voor leerlingen

 • 29 maart 2024 (goede vrijdag)
 • 2 april 2024 (dinsdag na Pasen)
 • 10 mei 2024 (dag na Hemelvaart)
 • 10 en 11 juni 2024
 • 12 juli 2024

Topperweken (OB) of Breekweken (BB)

 • 29 november t/m 5 december
 • 21 maart t/m 28 maart
 • 4 juli t/m 11 juli

Ontwikkelgesprekken vinden in principe plaats op de dinsdag in de TOPPER-week

Diploma uitreiking Mavo 4

Donderdag 4 juli om 19.30 uur, locatie Kruisbergseweg 

Verlof aanvragen

Heb je een beroep van specifieke aard waarbij het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan? Dan kan de schoolleiding beslissen om eenmaal per schooljaar vrij te geven voor een extra vakantie. Bij de aanvraag moet je een werkgeversverklaring bijvoegen waaruit dit blijkt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen, zoals een bruiloft van familie of een jubileum. 

Het formulier graag volledig ingevuld (laten) inleveren bij de leerlingenbalie.