Webinar bovenbouw

Kijk hier terug!

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Praktische informatie

Schoolplan

Schoolgids

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders.  De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor eventuele vragen, opmerkingen of het verslag van de vergadering kunt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad via mr@houtkampcollege.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden: 

Olaf Manetti Personeelsgeleding, voorzitter
Mark Penninx Personeelsgeleding
Angelique Engelmann Personeelsgeleding
Elja van Herwijnen Personeelsgeleding
Luc de Jong
Leerlingengeleding
Lisette Gerritsen
Oudergeleding
Carlo Heuveling 
Oudergeleding
Martijn Bol Oudergeleding

 

Lesmateriaal en laptop

Werken op een eigen laptop

Als leerling op het Houtkamp leer je op een eigen laptop. Dit kan op een laptop die je zelf uitkiest, maar ook op een laptop die je aanschaft via het Houtkamp College. Als je wilt weten aan welke eisen jouw laptop moet voldoen of welk aanbod het Houtkamp College jou doet om een laptop met korting aan te schaffen, lees dan hier de folder.

Met de bus of trein naar het Houtkamp College?

Voor leerlingen van het Houtkamp College, biedt Arriva een speciaal tarief aan voor het abonnement Altijd Vrij Gelderland. Met dit abonnement reis je onbeperkt met de bussen en treinen van Arriva in de hele Achterhoek. Klik hier voor meer informatie.

Vakanties 2022 - 2023

 • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2023
 • Meivakantie: 1 t/m 5 mei 2023
 • Zomervakantie: 10 juli t/m 20 augustus 2023

Officiële vrije dagen

 • Pasen: 10 april 2023
 • Koningsdag: 27 april 2023
 • Hemelvaart: 18 mei 2023
 • Pinksteren: 29 mei 2023

Roostervrije dagen voor leerlingen

 • 22 augustus 2022
 • 11 oktober 2022
 • 14 en 15 november 2022
 • 30 en 31 januari 2023
 • 7 april 2023 (goede vrijdag)
 • 28 april 2023 (dag na Koningsdag)
 • 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)
 • 13 juni 2023
 • 6 en 7 juli 2023

Verlof aanvragen

Heb je een beroep van specifieke aard waarbij het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan? Dan kan de schoolleiding beslissen om eenmaal per schooljaar vrij te geven voor een extra vakantie. Bij de aanvraag moet je een werkgeversverklaring bijvoegen waaruit dit blijkt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen, zoals een bruiloft van familie of een jubileum. 

Het formulier graag volledig ingevuld (laten) inleveren bij de leerlingenbalie.