Online
open dag!

30 januari 2021

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Onderwijsorganisatie

Praktische informatie

Lesmateriaal en laptop

Werken op een eigen laptop

Als leerling op het Houtkamp leer je op een eigen laptop. Dit kan op een laptop die je zelf uitkiest, maar ook op een laptop die je aanschaft via het Houtkamp College. Als je wilt weten aan welke eisen jouw laptop moet voldoen of welk aanbod het Houtkamp College jou doet om een laptop met korting aan te schaffen, lees dan hier de folder.

Verlof aanvragen

Heb je een beroep van specifieke aard waarbij het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met de kinderen op vakantie te gaan? Dan kan de schoolleiding beslissen om eenmaal per schooljaar vrij te geven voor een extra vakantie. Bij de aanvraag moet je een werkgeversverklaring bijvoegen waaruit dit blijkt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen, zoals een bruiloft van familie of een jubileum. 

Het formulier graag volledig ingevuld (laten) inleveren bij de leerlingenbalie. 

Vakanties 2020-2021

  •  Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
  •  Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
  •  Voorjaarsvakantie: 13 februari t/m 21 februari 2021
  •  Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021
  •  Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

 

Post voor ouders

Schoolgids