Open dag

25 januari
10:00 tot 15:00 uur

'Houtkamp College:
daar mag ik kiezen'

Shape Red Line
Shape Lines
Shape White
Shape Blue
Naar de brugklas

Brugklassen met meerdere niveaus

Het Houtkamp College is een school voor mavo, havo en vwo. Je kunt bij ons starten in een mavoklas, een mavo/havoklas, een havo/vwo-klas of in een vwo-klas. In welke klas je wordt ingedeeld, is afhankelijk van het advies van je basisschool.